strojirna@strojirna.cz

+420 495 535 089

+ Popis

Popis převodovek

pomalubne-excentricke-pevodovky1

Jednostupňová excentrická převodovka s válcovým výstupním hřídelem.

Excentrické převodovky typu EC BOX jsou kompaktní reduktory, které se vyznačují vysokými převodovými poměry, malými rozměry, malým počtem součástí a malým množstvím mazací náplně. Jedná se o speciální typ diferenciálního planetového převodu s relativním pohybem satelitu na excentrickém vstupním hřídeli převodovky.

Uváděná řada převodovek je osazena jedním satelitem v jednom převodovém stupni, který je v záběru s pevným korunovým kolem. Počet zubů korunového kola je proti satelitu větší o malý rozdíl (1 – 3) zuby. Valivá vzdálenost tohoto převodu je tvořena excentricitou vstupního hřídele, která je na výstupní straně vyrovnána křížovou (Oldhamovou) spojkou.

Použití převodovek je možné buď samostatně nebo s přírubovým elektromotorem a do zařízení mohou být připevněny buď za centráž a otvory na tělese skříně nebo s použitím přírubového nástavce nebo i jako zavěšené za výstupní hřídel, který je opatřen závitovým otvorem. Potom je nutno použít reakčních ramen nebo táhel, která zachytí momentové reakce na těleso skříně během provozu.

Kromě jednostupňového provedení je možné objednávat i dvoustupňové provedení ve standardních kombinacích, uvedených v rozměrovém plánu. Je možné použít i patkové připojení, patkový nástavec je možné připevnit na těleso skříně. Našly uplatnění i v řízených pohonech. Velmi efektivní je i uplatnění dvoustupňových kombinací excentrických reduktorů. Převodovky se vyznačují tichým klidným chodem, malými vůlemi převodu, nízkými setrvačními hmotami a velmi malou náplní oleje. Našly mnohostranné uplatnění nejen v průmyslových pohonech nejrůznějšího určení, ale i v pohonech trakčních, kde se prosazují svou variabilitou, malými stavebními rozměry a dobrou účinností a energetickou úsporností.

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ

pomalubne-excentricke-pevodovky2

Částečný řez jednostupňové převodovky.

Funkční dílce a skříně převodovky jsou z uhlíkových nebo legovaných ocelí, tvrzené součásti jsou cementované nebo nitridované, odlitky jsou z tvárné litiny. Hřídele jsou uloženy ve dvouřadých kosoúhlých kuličkových ložiskách a ve standardním provedení je vstupní hřídel dutý odpovídající hřídeli příslušného elektromotoru, výstupní hřídel je válcový s perem (ČSN 014990) nebo s evolventním drážkováním dle ČSN 014952 buď na čepu nebo v náboji. Evolventní drážky jsou středěny na boky a jsou vyrobeny v toleranci 8f pro drážkované hřídele a 9H pro drážkované náboje. Ložiska a funkční díly převodovek jsou navrženy na provozní dobu 10 tisíc provozních hodin při provozním součíniteli 1.

Pro excentrické reduktory se i nadále připouštějí standardní provozní otáčky do 1 500 ot./min. na vstupu. Za předpokladu, že se nebude zvyšovat vstupní výkon, je dovoleno – s ohledem na frekvenčně řízené pohony – vstupní otáčky přechodně zvyšovat až o 20% t.j. na hodnotu 1 750 ot./ min. V zásadě se však pro tyto reduktory i nadále počítá s používáním 4 polových a vícepolových elektromotorů v rozsahu velikostí 56 – 132. Standardní hodnoty převodů v jednom stupni jsou 13, 17, 21, 25, 32, 41, 53, 67, 83, a 97 na zvláštní požadavek je možné dodat po projednání převodovku i s jiným převodem v rozsahu 10 – 110 v jednom stupni v rozmezí dodávaných výkonů. případně i ve speciálním provedeni mimo tyto hodnoty směrem nahoru. Rozměrově jsou převodovky uváděné řady rozděleny do devíti tříd, označených číslicemi 0 – VIII s přiřazením k odpovídajícím velikostem elektromotorů. Dvoustupňové kombinace jsou možné u řad III – VIII, kde první stupeň tvoří převodovka o tři řady nižší velikostí. Standardní kombinace převodů jsou uvedeny v dalším popise, pro zvláštní provedení lze dosahovat převodů až 12000. Dvoustupňové kombinace jsou určeny zejména pro kinematické převody, ovladače a servopohony, polohování a podobně. Osvědčily se i v podvěsné dopravě a pomalých trakčních pohonech. Od roku 1999 jsou nově zaváděny excentrické reduktory pro vyšší výkony řady VIII. Tyto reduktory mají stejné rozměry, jako rozměry řady VII., ale jiné kinematické schéma, vyznačují se podstatně vyšší výkonovou hustotu a vysokou přesností (nelinearita je pod 5 úhlových minut). Standardní převody jsou mírně odlišné od řady 0-VII., aplikační nasazení reduktorů řady VIII. je obdobné, jako řady VII., ovšem pro vyšší zatížení a výkon. Dvoustupňová kombinace je možná i s reduktorem řady IV. (EC VIII./IV.).

PRACOVNÍ POLOHY A MAZÁNÍ

Základní pracovní poloha převodovek je vodorovná, tomu odpovídají plnící a vypouštěcí zátky a kontrolní šroub na obale skříně převodovky. Šikmá poloha převodovky do 45° náklonu od vodorovné polohy se připouští bez úprav od běžného provedení a to pro polohu výstupem nahoru i výstupem dolů. Jiné pracovní polohy ( větší sklon, svislá poloha převodovky ) je nutno specifikovat v objednávce a projednat s výrobcem vzhledem k nutnosti úprav pokud se týká plnění, mazání a odvzdušnění reduktoru. Při použití kombinace dvou a více stupňů má každý stupeň vlastní olejovou náplň a vlastní odvzdušnění. U reduktorů, plněných plastickým mazivem (velokost I. a II.) se připouští libovolná pracovní poloha. Tyto reduktory jsou zcela utěsněny (bez odvzdušnění).

DOPORUČENÁ MAZIVA

Minerální oleje GYROL PP80, PP90, PP90H nebo jejich ekvivalenty. Převodovky jsou dodávány s olejovou náplní pouze na přání, běžná dodávka je bez náplně.

Výměna oleje se doporučuje po záběhu (200 – 300 provozních hodin) a dále po 2500-5000 provozních hodinách nebo po dvou letech, případně dle provozních podmínek (teplota, zatížení, prašnost) a doporučení výrobce oleje.

Syntetické oleje je vhodné používat pro výkonově náročné aplikace pro převodovky obvykle při užití oleje viskozity ISO VG 63 -150 DIN 51519. Pro reduktory EC BOX řady I. a II. se ve výrobě používá trvalá náplň plastického maziva MOGUL LV 1 EP, plnění minerálním olejem GYROL (případnějiným druhem oleje) je možné na přání. Pro reduktory řady III. a IV. se ve výrobě používají minerální oleje (GYROL), pro řady V., VI., VII. a VIII. oleje syntetické (TOTAL CARTER EP/HT 150).

Poznámka: mísení syntetických a minerálních olejů se nepřipouští. Podrobnější doporučení je v návodu k obsluze, který je dodáván s každým reduktorem a v doporučení výrobce maziv.

PŘIPEVNĚNÍ PŘEVODOVEK

Pro jednostupňovou převodovku jsou upevňovacím místem závitové otvory s centráží na čelech tělesa skříně, pro vícestupňovou kombinaci jsou upevňovacím místem tytéž otvory a centráže avšak pouze na koncovém stupni. Volitelnou součástí dodávky může být i katalogový přírubový nástavec. Výstupní hřídel je opatřen dostatečně dimenzovaným závitem, takže převodovku lze použít i jako zavěšenou. Momentové reakce na těleso skříně je nutno zachytit reakčními táhly nebo rameny v rozsahu hodnot sil a momentů, uvedených v rozměrovém plánu. Při použití drážkových výstupních konců reduktorů je nutno provést zástavbovou instalaci tak, aby tyto konce přenášely pouze točivý moment a nebyly namáhány radiálními silami.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Převodovky jsou určeny pro normální pracovní prostředí při teplotách okolí -5°C až + 40°C, mohou pracovat v prostředí podle ČSN 330300, uvedených výrobcem použitého elektromotoru. Odlišné nasazení je možné po projednání s výrobcem.

KONZERVACE

Převodovky jsou dodávány bez povrchové úpravy. Na přání zákazníka je možnost povrchové úpravy dle dohody. Trvanlivost konzervace při skladování v suchém a čistém prostředí bez náhlých změn teploty zajistí ochranu na dobu nejméně 6 měs.

VOLBA PŘEVODOVKY

Výstupní momenty T2 (uváděné v parametrech velikostních řad) jsou uvažovány pro klidný bezrázový chod převodovky při vnější teplotě 20° C s dostatečným prouděním vzduchu po povrchu převodovky a s deseti rozběhy za hodinu při zvýšeném momentu během rozběhu na hodnotu dvojnásobku hodnoty T2 po dobu dvou sec. Pro provozní použití se volí převodovka s větší hodnotou jmenovitého momentu T2 v závislosti na podmínkách provozu, které jsou vyjádřeny obvykle provozním součinitelem KA podle vztahu.

Tp = TS x KA

Tp – ekvivalentní točivý moment pro volbu převodovky

Ts – doporučený efektivní poháněcí moment zařízení, přičemž je nutno dodržet

T2 > Tp

Směrná hodnota provozního součinitele KA se stanoví z tabulky podle vztahu.

KA = f1 x f2 x f3 x f4 x f5

Součinitel poháněcího stroje f1 pro pohon elektromotorem f1 = 1,0 jiný pohon je nutno konzultovat s výrobcem

Součinitel pro druh provozu f2

PROVOZNÍ DOBA ZA DEN
Způsob zatěžování DO 3 HOD. DO 8 HOD. DO 16 HOD PŘES 16 HOD
plynulé 0,8 1 1,25 1,5
mírné rázy 1 1,25 1,5 1,75
silné rázy 1,5 1,75 2 2,25

Rozběhový součinitel f3

HODNOTA SOUČINITELE fSKUTEČNĚ F2????  – viz nadpis f3
POČET ROZBĚHŮ ZA 1 HODINU 0,8 1 1,2 1,5 1,75 2
do 10 1,25 1 1 1 1 1
do 50 1,5 1,3 1,1 1 1 1
do 100 2 1,5 1,3 1,2 1,1 1
přes 100 2,5 2 1,6 1,4 1,2 1

Časový součinitel f4

PROCENTO ČINNOSTI POD ZATÍŽENÍM Z PROVOZNÍ DOBY
% 100 80 60 40 20
f4 1 0,9 0,8 0,7 0,6

Časový součinitel f5

TEPLOTA OKOLÍ °C
t 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C
f5 1 1,1 1,3 1,5

TYPY, VELIKOSTI A PROVEDENÍ PŘEVODOVEK

Velikostní stupeň převodovky

OZNAČENÍ ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOST MOTORU VÝKON PRO 4 PÓL.
EC 0. 56 – 4 0,09 kW
EC I. 63 – 4 0,18 kW
EC II. 71 – 4 0,37 kW
EC III. 80 – 4 0,75 kW
EC IV. 90 L – 4 1,5 kW
EC V. 100 L – 4 3 kW
EC VI. 112 M – 4 4 kW
EC VII. 132 S – 4 5,5 kW
EC VIII. 132 S, M – 4 do 10 kW
Motory se předpokládají v přírubovém provedení B5 IM 3081, 4 pólové, montáž vícepólových motorů je možná.

PROVEDENÍ PŘEVODOVKY

ggg

TYPOVÉ OZNAČENÍ STANDARDNÍ PŘEVODOVKY (PŘÍKLADY)

EC II / 21

jednostupňová převodovka velikostí II, převod 21 v základním provedení, válcový výstupní hřídel

ECM I / 83, 4AP 63 – 4

jednostupňová elektropřevodovka velikostí I, převod 83, s přírubovým elektromotorem udaného typu, válcový výstupní hřídel

ECMP IV / 67, DRÁŽKOVANÝ NÁBOJ

jednostupňová elektropřevodovka velikostí IV, převod 67, s katalogovým provedením drážkovaného náboje na výstupní straně a přírubovým nástavcem

ECM IV/I-861, 4APB63-4

dvoustupňová elektropřevodovka velikostí IV, na koncovém stupni, celkový převod 861, s namontovaným brzdovým elektromotorem udaného typu a válcovým výstupním hřídelem koncového stupně

Dvoustupňová převodovka s elektromotorem

Dvoustupňová převodovka s elektromotorem

 

ECP IV / I – 861, VSTUPNÍ ČEP, DRÁŽKOVANÝ VÝSTUPNÍ HŘÍDEL

dvoustupňová převodovka velikostí IV na koncovém stupni, celkový převod 861, na vstupní straně válcový čep a na výstupu drážkovaný hřídel katalogového provedení. Přírubový nástavec.

Jiné provedení (např. speciální provedení výstupního konce, jiná než standardní poloha reduktoru, zvláštní požadavky na převodovou kombinaci v jednotlivých stupních nebo požadavek na elektromotor určité značky a podobně) je nutno specifikovat slovně případně odkazem na projednanou dokumentaci.

STANDARDNÍ VARIANTY PŘEVODU

JEDNOSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ŘADY 0-VII (ŘADA V-VII MÁ ZÚŽENÝ ROZSAH PŘEVODŮ)

13 , 17 , 21 , 25 , 32 , 41 , 53 , 67 , 83 , 97

JEDNOSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ŘADA VIII

27 , 34 , 43 , 54 , 67 , 85 , 110

DVOUSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY (KOMBINACE REDUKTORŮ DO ŘADY VII)

169 , 221 , 273 , 281 , 289 , 325 , 357 , 416 , 425 , 441 , 525 , 533 , 625 , 672 , 689 , 697 , 800 , 861 , 871 , 901 , 1024 , 1025 , 1079 , 1113 , 1139

1261 , 1312 , 1325 , 1407 , 1411 , 1649 , 1664 , 1675 , 1681 , 1698 , 1743 , 2037 , 2075 , 2144 , 2173, 2425 , 2656 , 2747 , 2809 , 3104 , 3403 , 3483 , 3551 , 3977 , 4799 , 4489 , 5141 , 5561 , 6499 , 6889 , 8051 , 9409

DVOUSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY (KOMBINACE REDUKTORŮ VIII/III A VIII/IV)

351 , 442 , 459 , 559 , 567 , 578 , 675 , 702 , 714 , 731
864 , 850 , 871 , 903 , 918 , 1075 , 1088 , 1105 , 1107
1134 , 1139 , 1145 , 1350 , 1376 , 1394 , 1407 , 1430 , 1431
1675 , 1728 , 1785 , 1763 , 1802 , 1804 , 1870
2125 , 2144 , 2214 , 2241 , 2278 , 2279 , 2310 , 2619 , 2720 , 2747 , 2750 , 2822 , 2862 , 2881 , 3298 , 3485 , 3520 , 3551 , 3569 , 3618
4171 , 4482 , 4505 , 4510
5238 , 5561 , 5695 , 5830
6499 , 7055 , 7370 , 8245 , 9130 , 10670

Jiné hodnoty převodů je možné dodat jako zvláštní provedení. Výrobce si vyhrazuje provádění změn katalogových údajů. Převodovky řady “ O “ – jejich použití je nutno projednat předem s výrobcem.

+ Tabulka velikostních řad

PARAMETRY VELIKOSTNÍCH ŘAD PŘEVODEK EC

 VELIKOST    0.  I.   II.
i P T1 T2 Fr Fa  P T1 T2 Fr Fa P T1 T2 Fr Fa
13 0,09 0,62 7 1 000 800   0,18   1,25 15 1 500 1 300 0,37 2,5 30 2 000 1 700
17 10 1 000 800 19 1 500 1 300 38 2 000 1 700
21 12 1 500 1 200 24 2 200 1 900 48 2 800 2 400
25 15 1 500 1 200 29 2 200 1 900 58 2 800 2 400
32 18 1 500 1 200 37 2 200 1 900 74 2 800 2 400
41 25 1 800 1 600 50 2 800 2 400 100 4 000 3 400
53 30 1 800 1 600 61 2 800 2 400 122 4 000 3 400
67 38 1 800 1 600 77 2 800 3 400 154 4 000 3 400
83 48 1 800 1 600 96 2 800 2 400 192 4 000 3 400
97 55 1 800 1 600 110 2 800 2 400 220 4 000 3 400

 

 VELIKOST  III.  IV. V.
i P T1 T2 Fr Fa  P T1 T2 Fr Fa  P T1 T2 Fr Fa
13 0,75 5 60 2 800 2 400   1,5   10 120 5 000 4 200        3 20
17 76 2 800 2 400 152 5 000 4 200
21 96 4 500 3 800 192 6 500 5 000 384 9 000 7 700
25 116 4 500 3 800 232 6 500 5 000 464 9 000 7 700
32 148 4 500 3 800 296 6 500 5 000 592 9 000 7 700
41 200 6 000 5 100 400 9 000 7 700 800 13 000 11 000
53 245 6 000 5 100 490 9 000 7 700 980 13 000 11 000
67 308 6 000 5 100 616 9 000 7 700 1232 13 000 11 000
83 384 6 000 5 100 768 9 000 7 700 1596 13 000 11 000
97 446 6 000 5 100 900 9 000 7 700

 

 VELIKOST  VI.  VII.
i P T1 T2 Fr Fa  P T1 T2 Fr Fa
13 4 25   5,5   35
17
21 483 9 000 7 700
25 575 9 000 7 700 805 11 000 9 400
32 736 9 000 7 700 1 030 11 000 9 400
41 943 13 000 11 000 1 320 15 000 12 800
53 1 225 13 000 11 000 1 715 15 000 12 800
67 1 550 13 000 11 000 2 165 15 000 12 800
83 1 915 13 000 11 000 2 680 15 000 12 800
97

 

 VELIKOST  VIII.
i P T1 T2 Fr F2
27 10 63 1 500 11 000 9 400
34 1 900
43 2 400 15 000 12 800
54 7,5 47
67 2 700
85 3 000
110 5,5 35

 

0. – VII. velikostní označení řady
T2 [Nm] maximální hodnota výstupního momentu
i hodnota převodu
Fr [N] maximální radiální síla na válcovém výstupním hřídeli
P [kW] jmenovitý výkon elektromotoru
F[N] maximální axiální síla na výstupním hřídeli
T1 [Nm] maximální hodnota vstupního momentu
Fr=Fa=0 platí pro drážkový čep 1 náboj
Tabulka řad jednostupňových

JEDNOSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY EC, ECP S VÁLCOVÝM VÝSTUPNÍM HŘÍDELEM

ŘADA D1 H7 D2 K6 H1 H2 B1 P9  BP9  M0  M1  M2  K0  K2  LH7  L1 F7  LF7
0. 9 19 10,2 21,5 3 6 120 115 200 100 165 80 80 130
I. 11 24 12,6 26,9 4 8 140 135 200 115 165 95 100 130
II. 14 28 16,1 30,9 5 8 160 150 250 130 215 110 110 180
III. 19 38 21,5 41,3 6 10 200 185 250 165 215 130 145 180
IV. 24 48 26,9 51,5 8 14 200 225 300 165 265 130 145 230
V. 28 55 30,9 58,8 8 16 250 270 360 215 320 180 180 280
VI. 28 55 30,9 58,8 8 16 250 270 360 240 320 180 180 280
VII. 38 65 41,3 69,2 10 18 300 320 400 265 360 230 230 320
VIII. 38 65 41,3 69,2 10 18 300 320 400 265 360 230 230 320

 

ŘADA 1 O0 4X O1 6X O2 4X A B B1 C Z R0 R1 NÁPLŇ OLEJE [L]  L1 F7 [KG]
0. 30 M6 M6 12 6 45 75 105 M6x10 6 8 0,03 3,6
I. 36 M8 M6 12 8 55 85 121 M8x12 6 10 0,05 5,2
II. 42 M8 M8 16 10 77 107 149 M10x15 8 10 0,08 9,2
III. 58 M10 M8 16 13 95 135 193 M12x16 10 12 0,2 17
IV. 72 M10 M10 16 15 110 150 222 M16x20 10 12 0,25 29
V. 82 M14 M12 18 20 125 175 257 M16x20 12 12 0,45 46
VI. 82 M14 M12 18 20 125 175 257 M16x20 12 12 0,45 54
VII. 105 M14 M16 18 25 160 220 325 M20x25 15 15 1 85
VIII. 105 M14 M16 18 25 160 220 325 M20x25 15 15 1 92

 

jednostupnove-prevodovky

Jednostupňové převodovky

JEDNOSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY EC, ECP S DRÁŽKOVÝM VÝSTUPNÍM NÁBOJEM

ŘADA D1 H7 H1 B1 P9 EVOLVENTNÍ
DRAŽKOVÁNÍ
ČSN 014952
M0 M1 M2 K0 K2 L0 H7 LF7 LF7
O. 9 10,2 3 17×1,5x8f 120 115 200 100 165 80 80 130
I. 11 12,6 4 20×1,5x8f 140 135 200 115 165 95 100 130
II. 14 16,1 5 25×1,5x8f 160 150 250 130 215 110 110 180
III. 19 21,5 6 35×2 ,0x8f 200 185 250 165 215 130 145 180
IV. 24 26,9 8 40×2 ,0x8f 200 225 300 165 265 130 145 230
V. 28 30,9 8 48×2,5x8f 250 270 360 215 320 180 180 280
VI. 28 30,9 8 48×2,5x8f 250 270 360 240 320 180 180 280
VII. 38 41,3 10 55×2 ,5x8f 300 320 400 265 360 230 230 320
VIII. 38 41,3 10 55×2 ,5x8f 300 320 400 265 360 230 230 320

 

ŘADA I 00 4X 016X 024X A B B1 C Z R0 H1 NÁPLŇ OLEJE [L] G [KG]
O. 30 M6 M6 12 6 45 75 76 6 8 0,03 3,4
 I. 32 M8 M6 12 8 55 85 86 6 10 0,05 5
II. 38 M8 M8 16 10 77 107 108 8 10 0,08 8,9
III. 46 M10 M8 16 13 95 135 136 10 12 0,2 16
IV. 48 M10 M10 16 15 110 150 151 10 12 0,25 28
V. 57 M14 M12 18 20 125 175 176 12 12 0,45 43
VI. 57 M14 M12 18 20 125 175 176 12 12 0,45 51
VII. 70 M14 M16 18 25 160 220 221 15 15 1 80
VIII. 70 M14 M16 18 25 160 220 221 15 15 1 86

 

jednostupňové převodovky

jednostupňové převodovky

JEDNOSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY EC, ECP S DRÁŽKOVÝM VÝSTUPNÍM HŘÍDELEM

ŘADA D1 H7 H1 B1 P9 EVOLVENTNÍ
DRAŽKOVÁNÍ
ČSN 014952
M0 M1 M2 K0 K2 L0 H7 LF7 LF7
O. 9 10,2 3 17×1,5x8f 120 115 200 100 165 80 80 130
I. 11 12,6 4 20×1,5x8f 140 135 200 115 165 95 100 130
II. 14 16,1 5 25×1,5x8f 160 150 250 130 215 110 110 180
III. 19 21,5 6 35×2 ,0x8f 200 185 250 165 215 130 145 180
IV. 24 26,9 8 40×2 ,0x8f 200 225 300 165 265 130 145 230
V. 28 30,9 8 48×2,5x8f 250 270 360 215 320 180 180 280
VI. 28 30,9 8 48×2,5x8f 250 270 360 240 320 180 180 280
VII. 38 41,3 10 55×2 ,5x8f 300 320 400 265 360 230 230 320
VIII. 38 41,3 10 55×2 ,5x8f 300 320 400 265 360 230 230 320

 

ŘADA I 00 4X 016X 024X A B B1 C Z R0 H1 NÁPLŇ OLEJE [L] G [KG]
O. 23 M6 M6 12 6 45 75 98 6 8 0,03 3,5
 I. 28 M8 M6 12 8 55 85 113 6 10 0,05 5,1
II. 33 M8 M8 16 10 77 107 140 8 10 0,08 9,1
III. 45 M10 M8 16 13 95 135 180 10 12 0,2 16,7
IV. 50 M10 M10 16 15 110 150 200 10 12 0,25 28,6
V. 65 M14 M12 18 20 125 175 240 12 12 0,45 45,5
VI. 65 M14 M12 18 20 125 175 240 12 12 0,45 53,5
VII. 75 M14 M16 18 25 160 220 295 15 15 1 84
VIII. 75 M14 M16 18 25 160 220 295 15 15 1 90

 

jednostupňové převodovky

jednostupňové převodovky

 

JEDNOSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY EC, ECP s válcovým hřídelem na vstupu a na výstupu

ŘADA d1 k6xl1 d2 k6 h1 h2 b1 P9 b2 h9 M0 M1 M2 K0 K2 L0 H7 L1 f7 L2 f7
0. 9×14 10,2 10,2 21,5 3 6 120 115 200 100 165 80 80 130
I. 11×18 12,6 12,6 26,9 4 8 140 135 200 115 165 95 100 130
II. 14×21 28 16,1 30,9 5 8 160 150 250 130 215 110 110 180
III. 19×30 38 21,5 41,3 6 10 200 185 250 165 215 130 145 180
IV. 24×36 48 26,9 51,5 8 14 200 225 300 165 265 130 145 230
V. 28×42 55 30,9 58,8 8 16 250 270 360 215 320 180 180 280
VI. 28×42 55 30,9 58,8 8 16 250 270 360 215 320 180 180 280
VII. 38×58 65 41,3 69,6 10 20 300 320 400 265 360 230 230 320
VIII. 38×58 65 41,3 69,6 10 20 300 320 400 265 360 230 230 320

 

ŘADA I 00 4x 01 6x 02 4x A B B1 C Z Z1 R0 R1 Náplň oleje [l] G [l]
0. 30 M6 M6 12 6 45 75 105 M6x10 M4x7 6 8 0,03 3,7
I. 36 M8 M6 12 8 55 85 121 M8x12 M5x8 6 10 0,05 5,3
II. 42 M8 M8 16 10 75 105 147 M10x15 M6x10 8 10 0,08 9,3
III. 58 M10 M8 16 13 95 135 193 M12x16 M8x12 10 12 0,1 17,2
IV. 72 M10 M10 16 15 110 150 222 M16x20 M10x12 10 12 0,15 29,3
V. 82 M14 M12 18 20 125 175 257 M16x20 M10x15 12 12 0,25 46,4
VI. 82 M14 M12 18 20 135 185 267 M16x20 M10x15 12 12 0,25 46,4
VII. 105 M14 M16 18 25 160 220 325 M20x25 M12x16 15 15 0,4 86
VIII. 105 M14 M16 18 25 160 220 325 M20x25 M12x16 15 15 0,4 92

U jednostupňových převodovek EC, ECP s válcovým hřídelem na vstupu a na výstupu je možno na přání namontovat katalogový drážkovaný hřídel, nebo náboj.

Jednostupňová převodovka EC, ECP s válcovým hřídelem na vstupu a na výstupu

 

Přípustná hodnota vstupní radiální síly Fr1 odpovídá použití minimálního průměru vstupní řemenice, nebo ozubeného kola D1MIN = 2,5 d1

Jednostupňové převodovky ECM, ECMP s válcovým výstupním hřídelem

ŘADA d2 k6 h2 b2 h9 M1 M2 K0 K2 L1 f7 L2 f7 I 01 6x 02 4x A B
0. 19 10,2 4,5 115 200 100 165 80 130 30 M6 12 6 45
I. 24 26,9 8 135 200 115 165 100 130 36 M6 12 8 55
II. 28 30,1 8 150 250 130 215 110 180 42 M8 16 10 75
III. 38 41,3 10 185 250 165 215 145 180 58 M8 16 10 95
IV. 48 51,5 14 225 300 165 265 145 230 72 M10 16 15 110
V. 55 58,5 16 270 360 215 320 180 280 82 M12 18 20 125
VI. 55 58,5 16 270 360 215 320 180 280 82 M12 18 20 135
VII. 65 69,6 20 320 400 265 360 230 320 105 M16 18 25 160
VIII. 65 69,6 20 320 400 265 360 230 320 105 M16 18 25 160

 

* nebrzdový motor

** brzdový motor

ŘADA B1 C Z R0 R1 E *L **L OSOVÁ VELIKOST ELEKTROMOTORU
0. 75 105 M6x10 6 8 88 179 56
I. 85 121 M8x12 8 10 116 182 233 63
II. 105 147 M10x15 8 10 123 201 254 71
III. 135 193 M12x16 10 12 118 228 281 80
IV. 150 222 M16x20 10 12 124 262 316 100
V. 175 257 M16x20 12 12 141 323 409 100
VI. 185 267 M16x20 12 15 155 366 456 112
VII. 220 325 M20x25 15 15 174 403 495 132
VIII. 220 325 M20x25 15 15 174 403 495 132

U jednostupňových převodovek ECM, ECMP je možno na přání zákazníka namontovat převodovku s drážkovaným hřídelem, nebo nábojem.

Rozměry elektromotorů jsou pouze orientační a závisí na typu použitého elektromotoru.

Jednostupňové převodovky ECM, ECMP s válcovým výstupním hřídelem

+ Tabulka řad dvoustupňových
Kde nic, tu nic.
+ Objednání náhradních dílů
EC BOX velikosti 0, I, II

EC BOX velikosti 0, I, II

EC BOX velikosti III, IV, V, VI, VII

EC BOX velikosti III, IV, V, VI, VII

+ Referenční list

REFERENČNÍ LIST

ADL Brno, AKUSPOL Praha, ALTEC Chotěboř, AUTEC Brno, AUTOPAL Nový Jičín BALAKOM Opava, BARVY A LAKY Uherské Hradiště, BASTRO Ostrava, BITUMAT Oslavany, BARUM Otrokovice, BAXANT Brno, BALCO Praha, BRISK Tábor, BRANO Hradec n. Ostravicí, BREMA Věšín, BESS – válcovny plech Frýdek Místek, BDT Hluboká, BUZULUK Komárov, BOHEMIAKOV Smržovka, BORGRES Borovany CALOFRIG Borovany, CALOFRIG Nová Ves, CIHELNY Hodonín, C+V Plzeň, CRANP Javorník, CEMENT Hranice, ČESKÉ DRÁHY, ČKD MOTORY Hradec Králové, ČKD Praha, COTEX Ostravice, ČOKOLÁDOVNY Praha DIAMO Milín, DIAMO Stráž p.Ralskem, DOPRAVNÍ STAVBY Olomouc, DESTILA Brno, DOBROVICKÉ STROJÍRNY Dobrovice, DIEMA Frýdek Místek, DEHTOCHEMA Oslavany, DREVSTAV Dobšiná EPA Praha, EUTIT Mariánské Lázně, EMKO Harrachov FATRA (Aliachem) Napajedla, FEXIM Nýřany, FERMONT Ostrava GRAFOSTROJ Cvikov, GALENA Opava, GARRE Ostrava, GEMINI České Budějovice HMZ Bruntál, HURDIS Hodonín, HEIDELBERGER Praha, HAUSNER Koryčany INTERA České Budějovice, INTERWEST Praha, ITECO Brno, ILAVČANKA Ilava, IAN Šlapanice , INGMONT Plzeň JASS Dvůr Králové, JIHLAVSKÉ SKLÁRNY BOHEMIA Jihlava, JUTA Dvůr Králové, JIP Loučovice, JORD Komárno, JÚS Brno, JP INVEST Skuhrov n.Bělou KABLO Vrchlabí, KPS Mor.Budějovice, KARLOVARSKÝ PORCELÁN, KOVOFINIŠ Ledeč n. Sáz., KAHOS Slaný, KUNZ Hranice, KOVOHUTĚ Rokycany, KOVOLIS Hedvikov MORAVIA Mar. Údolí, MATE Cheb, MLÉKÁRNA Hlinska, MORPA Šumperk, MORPA Olšany, MITE Hradec Králové, MSV Liberec, MB STROING Brezno, MOSTÁREŇ Brezno, MEZ Mohelnice, METAKON Brno, MATADOR Dubnica NOVÁ HUŤ Ostrava, NOVÁ HUŤ Zábřeh, NOPO Slatiňany, NIKOL Martin, NEREZ Blučina, NITROMONT Klatovy ORNELA Desná, ODES Jaroměř, ORSIL Častolovice PRECHEZA Přerov, PROKOP MLÝNSKÉ STROJE Pardubice, PS Přerov, PREMETAL Prešov, POSAD Val. Meziříčí, POLABSKÁ Poděbrady, PÁSOVÁ OCEL Karlštejn, PROŠEK Brno, PAVELKA Brno PREFA Pardubice, PREFA Čeperka RATAJ České Budějovice, RETEX Ivančice, ROTAS Plzeň, RCD St.Hradiště, REMONT Zlín, RECYCLING Brno, RIOS Sečovce, RENTGEN Příbram ŠKODA Plzeň, ŠKODA Ostrov n.O., SILON Planá n.Luž., SVF Nový Bor, SKÁLA Brno, STAZA Brno, STROJÍRNY Bohdalice, STROJÍRNA Prosetín, SCHAFER Ledeč n.Sáz., SEPAP Bělá p.Bezd., SKLOPLAST Trnava, STROJÍRNY Malacky, SKLÁRNA Karolínka, STROJCHEM Svit, SO Milenov, SOMA Lanškroun, STAVECO MORAVA, SYNTHESIA Pardubice, SANKER Nitra, SATEC Chrudim TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Třinec, TENEZ Chtěboř, TYROS Plzeň, TRANSPORTA Chrudim, TM Jeseník, TPS Boskovice, TECHNOPLAST Chropyně UNEX Uničov, UNIGEO Ostrava, UNICOMETAL Plzeň, UNION Dubí u Teplic VÁLCOVNY PLECHU Frýdek Místek, VIPO Partyzánské, MSV Studénka, VYSOKÉ PECE Ostrava, VÚHŽ Dobrá, VÚ POTRAVINÁŘSKÝ Hrušovany, VUKOV Prešov ZVVZ Milevsko, ŽDB Bohumín, ŽELEZÁRNY Veselí n.Mor.

 

TYPICKÉ OBOROVÉ APLIKACE

Manipulační, dopravní a automatizační technika, pracovní stroje:

Pojezdy jeřábových mostů, koček, kabin a kladkostrojů, otoče ramen sloupových jeřábů a stohovacích jeřábů, otoče jeřábových háků velké nosnosti, přesuvny a točny včetně železničních;

lehké pásové a šnekové dopravníky, válečkové tratě, podvěsné řetězové dopravníky včetně dopravníků s velmi pomalým chodem (chladicí dopravníky atp.);

teleskopické a souřadnicové stoly, průmyslové manipulátory;

průmyslové pohony, zejména s požadavkem na malé zástavbové rozměry a vyšší hodnoty převodu, technologické linky, průmyslová míchadla, myčky na lahve a na sudy, čistírny odpadních vod, podavače, dávkovací zařízení, různé pracovní stroje pro textilní a plastikářský průmysl;

otoče radioantén, automatická odběrní zařízení pro hromadné substráty, měřicí převodovky pro kontrolu polohy, hradla a závory.

Volba převodovky

Typy, velikosti a provedení převodovek

Další produkty ze strojírenské výroby: