strojirna@strojirna.cz

+420 495 535 089

+ Popis

LINEÁRNÍ POHON

linearnipohon01Lineární pohon je náhradní alternativou k přímočarému hydromotoru, tvořenému hydraulickým válcem o průměru 250 mm, celkové délce (v zasunutém stavu) 3606 mm, přestavnou silou max. 150 kN a aktivním zdvihem 2500 mm. Zařízení je určeno pro ovládání zdymadlových vrat, segmentu obtoků a jiných prvků, používaných pro provoz plavebních komor.

 

linearnipohon02Jedná se o elektromechanický lineární pohon (LP), který je tvořen pohybovým šroubem s maticí bez předpětí. Matice šroubu je přes dutý hřídel a spojovací skříň s vestavěným převodem s válečkovým řetězem  spojena s planetovým diferenciálním reduktorem a elektromotorem. Mezi elektromotor a reduktor je vložen omezovač momentu, který chrání pohon před nadměrným zatížením. Elektromotor a reduktor jsou v základní konfiguraci umístěny nad pláštěm lineárního pohonu paralelně s jeho osou, což vyhovuje zejména při vodorovné zástavbě lineárního pohonu.

 

 

 

linearnipohon03Silová  mechanika  lineárního  pohonu  je  vložena  v plášti z přesných trubek, výsuvný teleskop má korozně vysoce odolný tvrdochromový broušený povrch.  Příruba  pláště je opatřena  dokonalými přesnými  ucpávkami, výsuvný teleskop je veden v plášti lineárního pohonu a ve víku pláště vodícími pásky z organických materiálů. Vnitřní reakční momenty LP jsou zachyceny vodicí lištou a pouzdrem. Použité odlitky (spojovací skříň, oka a některé příruby) jsou z tvárné litiny, ocelové dílce a spojovací  materiál  jsou  galvanicky  zinkovány.

Všechny příruby  pohonu  jsou  těsněny trvale  pružným tmelem.  Konce lineárního pohonu mají vestavěna bezúdržbová radiální kloubová ložiska s otvorem pro čep o průměru 90 mm, osové síly do pohonu jsou zachyceny  naklápěcím ložiskem. Celý LP, včetně eletromotoru je dokonale utěsněn jak proti úniku vnitřní mazací náplně, tak proti vniknutí vody při zatopení pohonu a má vysokou protikorozní úpravu, zajištěnou použitím  speciálního nátěru.

Jednotlivé agregáty nejsou odvzdušněny, takže je zamezena výměna vzduchu uvnitř pohonu, vnikání atmosférické vlhkosti a následná kondenzace vodních par uvnitř.

 

linearnipohon04LP pracuje s velmi dobrou účinností a vzhledem tomu, že není samosvorný, je při zastavení aretován elektromagnetickou třecí brzdou, která je umístěna uvnitř příruby elektromotoru na jeho hřídeli.  Elektromotor je bez chladicího ventilátoru, vykazuje horší odvod tepla a proto je chráněn proti nadměrnému ohřevu teplotními čidly. Zařízení je určeno výhradně pro krátkodobý a  přerušovaný provoz.

Koncepce LP je variabilní a umožňuje umístění elektromotoru s reduktorem na spojovací skříni směrem k zadnímu oku, což připadá v úvahu zejména u svislého zastavění lineárního pohonu např. při ovládání stavítek.

 

+ Parametry lineárního pohonu

Parametry lineárního pohonu – technická data

maximální přestavná síla 150 kN oboustranně
doba vysunutí – zasunutí 147 sek
vodotěsnost 0,035 Mpa
aktivní vysunutí max. 2 500 mm
délka v zasunutém stavu 3 606 mm
průměr připojovacích čepů 90 f7, jsou použity kulové klouby
pracovní poloha vodorovná (svislá poloha po úpravě)
mazání beztlakové z vnitřní náplně olejem, resp. plastickým mazivem
koncové vypínání externí, koncovými spínači
indikace pracovní polohy externí  koncové spínače
koncové zpomalení cca 50 mm od krajní pomocí ovládacího řízení dáno aut. řízením
samosvornost není – aretace jištěna elmg. brzdou na motoru
instalovaný příkon 3 kW
hmotnost cca 900 kg

 

+ Rozměrový náčrt

linearnipohon05

+ Reference

 


 

Další produkty ze strojírenské výroby: