strojirna@strojirna.cz

+420 495 535 089

+ Popis

SERVOPOHON PRO VODÁRENSKÉ UZÁVĚRY

Stav vodárenského uzávěru před realizací

Stav vodárenského uzávěru před realizací

Servopohon pro vodárenské odběry nahrazuje ruční ovládání armatur a řeší zejména problém fyzicky obtížné manipulace při provozování starších armatur s ručním ovládáním. Vlastní servopohon je řešen jako universální mechanický adaptér, navazující na rozměry konkrétního šoupěte a fixovaný k němu v horní části příruby víka prostřednictvím tuhé, ale lehké ocelové konstrukce z ohýbaných svařovaných plechů a spojovacích šroubů víka. Servopohon musí být kompatibilní k instalovaným šoupatům vodárenských uzávěrů a jeho návrh vychází z obvyklých hodnot ovládacích sil, odvozených z konstrukce instalovaných šoupat a fyzických možností dospělé osoby při jejich manuální obsluze. Mechanické komponenty jsou umístěny mimo osu vřetene šoupěte, což dovoluje dodržet mimořádně nízkou zástavbovou výšku servopohonu, jen 20 mm nad vřetenem, pro dispozici umístění vzhledem k překážkám např. schodiště a umožňuje dobrou přístupnost pro seřízení a údržbu. Pro ovládání servopohonů slouží elektrický rozvaděč s příslušnými vývody pro elektromotor a signalizační a ovládací prvky.

 

Ovládání elektromotorů je opatřeno kontrolními proudovými relé, které odpojí pohon v případě přetížení mechanismu. Všechny svařované konstrukce a veškerý spojovací materiál jsou chráněny proti korozi galvanickým zinkováním a nátěrem antikorozní barvou. Servopohon se skládá ze tří částí:

  • silové mechaniky tvořené excentrickým reduktorem s přírubovým elektromotorem a řemenovým převodem mezi výstupním hřídelem reduktoru a vřetenem šoupěte
  • měřící mechaniky , pro alternativu 1 tvořenou pohybovým šroubem poháněným reduktorem silové mechaniky a kontrolní indikací polohy spojenou s ovládáním koncových spínačů polohy šoupěte. Pro alternativu 2 tvořenou kloubovým hřídelem spojeným s excentrickým reduktorem jako měřící převodovkou předřazenou vypínačům koncových poloh uzávěru a čidlu indikace polohy
  • nosných prvků a spojovacího materiálu
Servopohon na vodárenském uzávěru

Servopohon na vodárenském uzávěru

Servopohony umožňují přestavení polohy šoupěte ručně při nouzových stavech přes elektromotor mechanické části, nebo přímo otáčením vřetene šoupěte. Servopohon lze použít i pro šoupata s průchozím vřetenem

 

 

 

 

 

 

 

+ Připojovací schéma

PŘIPOJOVACÍ SCHÉMA SERVOPOHONU

servo02

+ Technické parametry
Technické parametry servopohonu pro ovládání vodárenského uzávěru DN 450
Příkon motoru 0,55 kW
Doba přestavení šoupěte cca 120 sec.
Hmotnost servopohonu 80 kg
Zástavbová výška nad vřetenem 20 mm
Převodový poměr reduktoru i = 32

 


Další produkty ze strojírenské výroby: