strojirna@strojirna.cz

+420 495 535 089

+ Popis
Šneková skříň

Šneková skříň

ŠNEKOVÉ PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ

Vyrábějí se v provedení patkovém nebo přírubovém ve velikostních řadách a-46; a-63; a-100; a-125; a-160 s převodovými poměry i-10; i-12,5; i-16; i-20; i-25; i-31,5; i-36; i-40; i-50; i-63; i-80. Výstupní hřídel může být vyveden vpravo, vlevo, na obě strany nebo můžeme dodat provedení s dutou výstupní hřídelí.

ŠNEKOVÉ PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ S OSOVOU VZDÁLENOSTÍ A-46, A-160

S převodovými poměry cca i-l0 až i-80. Převodový poměr možno částečně upravit dle požadavku zákazníka. Šnekové převodové skříně se vyrábějí s jedním šnekovým soukolím v patkovém provedení nebo bez patek s přírubou.Převodové skříně je možné dodat s výstupním hřídelem na pravé, levé nebo oboustranně vyvedeným hřídelem. Rovněž je možno objednat šnekovou převodovku s dutým hřídelem. Pro dosažení velmi malých otáček lze objednat spojení dvou převodových skříní různých velikostí. Převodové skříně lze objednat s elektromotorem nebo bez něj.

Šnekové převodové skříně jsou vyráběny v typové řadě dle osových vzdáleností hřídelů. Rozsah převodových poměrů je stanoven dle řady vyvolených čísel R 10.

Šnekové převodové skříně se vyrábějí s jedním šnekovým soukolím v provedení:
  • s patkami
  • bez patek s přírubou
Těleso a víko šnekové převodové skříně jsou zhotoveny ze šedé litiny dle ČSN 422420. Věnec šnekového kola je bronzový, jakosti ČSN 423145.00. Šnek a hřídel šnekového kola jsou z materiálu tř.11. Šnekové převodové skříně jsou řešeny pro použití přírubového elektromotoru spojeného s hřídelem převodové skříně vhodnou spojkou (LKN, VPS).
Šnekové převodové skříně lze objednat s elektromotorem nebo bez motoru. Krytí el. motoru je standardně IP-54. Převodové skříně je možné dodat s výstupním hřídelem na pravé nebo levé straně (viz tabulka provedení), eventuelně s oboustranně vyvedeným hřídelem, nebo dutým výstupním hřídelem. Převodové skříně je možné použít pro oba směry otáčení. Šnekové převodové skříně s jednochodým šnekem mohou být v některých případech samosvorné. Protože je samosvornost šnekového soukolí podmíněna řadou činitelů, které výrobce nemůže ovlivnit, doporučuje se, aby v případech, kde nemá dojít ke zpětnému otáčení pohonu, bylo se šnekovým převodem namontováno zajišťovací zařízení. Pro dosažení velmi malých otáček je možné objednat spojení dvou převodových skříní různých velikostí.

Tabulka provedení

nekove-pevodove-skin-popis

PŘEHLED POUŽITÝCH ZNAČEK
a vzdálenost os pomaloběžného a rychloběžného hřídele
i jmenovitý převodový poměr soukolí
isk isk= z2/z1 skutečný převodový poměr soukolí
mn modul normální
z1 počet chodů šneku
z2 počet zubů šnekového kola
n1 skutečný počet otáček na rychloběžném hřídeli (min-1)
n2 skutečný počet otáček na pomaloběžném hřídeli (min-1)
nD dovolený výkon soukolí (kW)
M1 kD dovolený kroutící moment na výstupním hřídeli (Nm)
Pr dovolené radiální zatížení volného konce pomaloběžného hřídele (N)
Pa dovolené axiální zatížení volného konce pomaloběžného hřídele (N)
h celková účinnost převodovky (%)

SROVNÁVACÍ TABULKA

I Z1 A – 63 A – 100 A – 125 A – 160
z2 mn isk ND z2 mn isk ND z2 mn isk ND z2 mn isk ND
10

3

 

 

 

31 3 10,33 0,72 32 4,5 10,66 2,31 32 6 10,66 4,1 31 7 10,33 7,7
12,5 36 2,5 12 0,64 38 4 12,66 1,84 40 5 13,33 3,27 38 6 12,66 5,75
16 49 2 16,33 0,55 46 3,5 15,33 1,5 50 4 16,66 2,31 49 5 16,34 4,3
20 2 37 2,5 18,5 0,49 39 4 19,5 1,17 40 5 20 2 39 6 19,5 3,83
25 49 2 24,5 0,35 51 3 25,5 0,82 50 4 25 1,46 49 5 24,4 2,94
31,5 1 29 3 29 0,21 32 5 32 0,74 65 3 32,5 0,98 65 4 32,5 2,3
36 36 5 36 1,04
40 38 2,5 38 0,17 41 4 41 0,6 40 5 40 1,02 40 6 40 1,89
50 50 2 50 0,15 49 3,5 49 0,53 50 4 50 0,53 50 5 50 1,35
63 65 2,5 65 0,27 65 4 65 1,26
80 78 3,5 78 0,75

 

+ A-46

S OSOVOU VZDÁLENOSTÍ A-46

46-01

Příruba elektromotoru ve tvaru IM 3681

Hmotnost převodovky s elektromotorem – 10,5 kg

Hmotnost převodovky bez elektromotoru – 5 kg

Napětí elektromotoru – 220 / 380V

Množství olejové náplně – 0,15l

 

Technické parametry motoru

ELEKTROMOTOR A (MM) B (MM) HMOTNOST MOTORU (KG)
4 AP 71 – 4S 381 193 5,5
4 AP 71 – 4 381 193 5,5
4 AP 71 – 6S 381 193 5,5
4 AP 71 – 6 381 193 5,5

 

Technické parametry převodovky

i 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 70
n1 (mim-1) 1 380
n2 (mim-1) 134 109 86 69 56 43 35 28 21 19
ND (kW) 0,7 0,6 0,65 0,56 0,53 0,42 0,3 0,24 0,2 0,15
elektromotory 4AP 71-4 0,37 kW 4AP 71-4S 0,25 kW
n1 (mim-1) 900
n2 (mim-1) 87 71 56 45 37 28 23 18 13 12
ND (kW) 0,46 0,41 0,4 0,35 0,29 0,2 0,18 0,15 0,1 0,05
elektromotory 4AP 71-60 25 kW 4AP 71-6S 0,18 kW
h (%) 56 54 53 52 50 49 45 43 41 40
Pr (N) 100 150
Pa (N) 80
Mkd (Nm) 19 – 24
+ A-63

S OSOVOU VZDÁLENOSTÍ A-63

a-63

Hmotnost převodovky bez motoru, s patkami – 18,5 kg

Hmotnost převodovky bez motoru, bez patek – 17,5 kg

Napětí elektromotoru – 3x 380/220V

Množství olejové náplně 0,35 l

Technické parametry motoru

ELEKTROMOTOR A (MM) B (MM) HMOTNOST MOTORU (KG)
4 AP 80 – S 500 281 9
4 AP 80 – . 500 281 10
4 AP 90 5 – . 514 287 13
4 AP 90 L – . 534 287 15,5

Technické parametry převodovky

i 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50
n1 (mim-1) 1 380
n2 (mim-1) 134 115 85 75 56 48 36 28
ND (kW) 0,72 0,64 0,55 0,49 0,35 0,21 0,17 0,15
Elektromotory 4AP 80-4 0,75 kW 4AP 80-4S 0,55 kW
n1 (mim-1) 910
n2 (mim-1) 88 76 56 49 37 31 24 18
ND (kW) 0,43 0,39 0,36 0,33 0,23 0,14 0,11 0,07
Elektromotory

4AP 80-6S

0,37 kW

(%) 80 79 77 75 66 65 63 60
Pr (N) 1 471 1 716
Pa (N) 785
MkD (Nm) 55 – 60
+ A-100

S OSOVOU VZDÁLENOSTÍ A-100

100-01

Hmotnost převodovky bez motoru, s patkami – 34 kg

Hmotnost převodovky bez motoru, bez patek – 32,5 kg

Napětí elektromotoru – 3x 380/220V

Množství olejové náplně 0,75 l

 

Technické parametry motoru

ELEKTROMOTOR A (MM) B (MM) HMOTNOST MOTORU (KG)
4 AP 80 – .S 550 343 9
4 AP 80 – . 550 343 10
4 AP 90 S -. 564 349 13
4 AP 90 L -. 584 349 15,5

 

Technické parametry převodovky

i 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63
n1 (mim-1) 1 410
n2 (mim-1) 132 111 92 72 55 44 34 29 22
ND (kW) 2,31 1,84 1,50 1,17 0,82 0,74 0,6 0,53 0,27
elektromotory 4AP 90L-4 1,5 kW 4AP 90S-4 1,1 kW 4AP 80-4 0,75 kW
n1 (mim-1) 910
n2 (mim-1) 85 72 59 47 36 28 22 19 14
ND (kW) 1,75 1,31 1,15 0,86 0,59 0,55 0,45 0,38 0,23
elektromotory 4AP 80-6 0,55 kW
(%) 80 79 78 74 66 64 62 61 60
Pr (N) 2 354 2 795 3 133
Pa (N) 1 177
MkD (Nm) 160
+ A-125

S OSOVOU VZDÁLENOSTÍ A-125

125-01

Hmotnost převodovky bez motoru, s patkami – 59 kg

Hmotnost převodovky bez motoru, bez patek – 57,5 kg

Napětí elektromotoru – 3x 380/220V

Množství olejové náplně 1,3 l

 

Technické parametry motoru

ELEKTROMOTOR A (MM) B (MM) HMOTNOST MOTORU (KG)
4 AP 100 L – .S 688 401 29
4 AP 100 L – . 688 401 33
4AP 112 M-.S 731 415 39
4 AP 112 M – . 731 415 16

 

Technické parametry převodovky

i 10 12,5 16 20 25 31,5 36 40 50
n1 (mim-1) 1 440
n2 (mim-1) 135 108 86 72 58 44 40 36 29
ND (kW) 4,1 3,27 2,31 2 1,46 0,98 1,05 1,02 0,53
elektromotory 4AP 112M-4 4 kW 4AP 100L-4 3 kW 4AP 100L-4S 2,2 kW
n1 (mim-1) 940
n2 (mim-1) 88 71 56 47 38 29 26 24 19
ND (kW) 3,42 2,7 1,9 1,7 1,2 0,81 0,92 0,85 0,63
elektromotory 4AP 100 L – 6 1,5 kW
(%) 85 84 82 80 77 75 74 74 72
Pr (N) 5 400
Pa (N) 4 400
MkD (Nm) 300 – 350

 

+ A-160

S OSOVOU VZDÁLENOSTÍ A-160

160-01

Hmotnost převodovky bez motoru, s patkami – 90 kg

Hmotnost převodovky bez motoru, bez patek – 85 kg

Napětí elektromotoru – 3x 380/220V

Množství olejové náplně 4,2 l

 

Technické parametry motoru

ELEKTROMOTOR A (MM) B (MM) HMOTNOST MOTORU (KG)
4 AP 100 L – .S 793 481 29
4 AP 100 L – . 793 481 33
4AP 112 M -.S 836 495 39
4 AP 112 M – . 836 495 46

 

Technické parametry převodovky

i 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
N1 (mim-1) 1 430
N2 (mim-1) 138 113 88 73 59 44 36 29 22 18
ND (kW) 7,7 5,75 4,30 3,83 2,94 2,30 1,89 1,35 1,26 0,75
Elektromotory 4AP 112 M-4 4 kW 4AP 100L -4 3 kW
N1 (mim-1) 940
N2 (mim-1) 91 74 58 48 39 29 24 19 15 12
ND (kW) 5,08 4,9 3,9 3,26 2,46 1,92 1,66 1,07 0,92 0,65
Elektromotory 4AP 112 M – 6 3 kW 4AP 100 L – 6 1,5 kW
(%) 90 88 88 85 73 69 66 65 64 63
Pr (N) 9 800
Pa (N) 9 220
MkD (Nm) 500
+ Srovnávací tabulka

Další produkty ze strojírenské výroby: