strojirna@strojirna.cz

+420 495 535 089

Zařízení na balení elektrod připraví krabici a vloží 3 balíky elektrod, uzavře krabici a polepí etiketou